Garantija

Garantijas noteikumi

SIA IMPORT SOLUTIONS (turpmāk – pārdevējs) nodrošina garantiju, ja tiek ievēroti ECO TERRACE WPC produktu izmantošanas, tīrīšanas un kopšanas instrukcijā minētie noteikumi. Garantijas termiņš precei ir 60 mēneši no preces izsniegšanas brīža pircējam;

Garantijas periods 60 mēneši tiek noteikts tikai gadījumos, ja prece ir uzstādīta saskaņā ar pārdevēja  noteikto instrukciju un ir izmantoti pārdevēja apstiprinātie uzstādīšanas materiāli;

Preces garantiju apstiprina čeks vai pavadzīme, kas tiek izsniegts preces saņemšanas brīdī. Garantijas termiņš tiek mērīts no preces čeka vai pavadzīmes izsniegšanas datuma 60 mēnešus;

Garantijas termiņa laikā bojātā prece tiek remontēta vai mainīta pret jaunu, analoģisku preci, ja tās remonts nav iespējams.

Garantija neattiecas: Garantijas termiņa laikā bojātās preces izmaksas, kas saistītas ar preces transportēšanu, noņemšanu vai tās  uzstādīšanu.

Prece, kas nomainīta pēc garantijas, neiegūst papildus garantijas termiņu, turpinās esošais garantijas termiņš no preces pirkuma čeka vai pavadzīmes izsniegšanas datuma 60 mēnešus;

Garantija neattiecas uz preces skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas preces lietošanas un/vai dabiskā nolietojuma procesā;

Saskaņā ar Latvijas valsts likumdošanu, preces garantija ir spēkā no preces iegādes pirmās dienas tikai tad, ja tiek uzrādīts pirkuma  čeks vai pavadzīme par preces iegādi.

Ražotājs ir tiesīgs atteikt preces garantijas remontu, ja ir saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas;

Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:

  • bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu un kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē;
  • bojājumi, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē;
  • bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu lietošana, kas nav ražotāja apstiprināti;
  • bojājumi, kas radušies izmantojot izstrādājumu mērķiem, kam tas nav paredzēts, kā arī fiziskām, elektriskām, ķīmiskām, termālām u.c. slodzēm, kas pārsniedz ražotāja noteiktos izstrādājuma izturības rādītājus;

Ņemot vērā, ka visas preces laika gaitā nolietojas, ražotājs, garantijas iestāšanās situācijā, ņemot vērā preces izmantoto laika periodu, kompensē šādu apjomu no preces sākotnējās vērtības:

  1. 1-2 gadi – 100 % apmērā;
  2. 3    gadi – 70 % apmērā;
  3. 4    gadi – 45 % apmērā;
  4. 5    gadi – 25 % apmērā;
  5. 6    gadi – 00 % apmērā;

Garantijas termiņa laikā pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas par nepieciešamo preces tehnisko apkopi un ekspluatācijas noteikumiem.

Neskaidrību gadījumā lūdzu griezties pie mums zvanot vai rakstot e-pastu!

Tel.:+371 26005267;info@terasei.lv