WPC terases dēļu montāža

 

Koksnes polimēra kompozītmateriālu WPC (Wood Plastic Composite) produkcijas glabāšanas un montāžas instrukcija.

 

Dārgais KLIENT!

Paldies, ka izvēlējāties kādu no mūsu WPC produktiem!

Šī uzstādīšanas instrukcija attiecas tikai uz Eco Terrace koksnes polimēru kompozītmateriālu glabāšanu un uzstādīšanu.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet uzstādīšanas instrukciju, pirms sākat uzstādīšanas procesu.

 

ATRUNA

Piesardzības pasākumi lietošanai.

Eco Terrace produkti jāuzglabā, jāapstrādā un jālieto saskaņā ar visiem atbilstošajiem juridiskajiem noteikumiem un pienākumiem. Klienta pienākums ir pareizi un efektīvi novērtēt iespējamos riskus, kas saistīti ar mūsu produktu lietošanu. Par Eco Terrace produktu drošu lietošanu, lūdzu, skatiet uzglabāšanas un uzstādīšanas instrukciju.

GALVENĀ INFORMĀCIJA

Eco Terrace WPC produkti ir izgatavoti no koksnes polimēru kompozītmateriāla, kas satur 60% dabīgā koka. WPC produktu ražošanā tiek izmantoti materiāli – dabīgais koks, plastmasa un krāsvielas. Ražojot WPC produktus, mēs cenšamies izgatavot dēļu virsmu, kas atgādina dabisku koku. Tā kā dabā nav pilnīgi identisku lietu, mēs necenšamies ražot absolūti identiskus dēļus. Nelielas atšķirības pastāv virsmas struktūrā un rievu dziļumā, kas ir raksturīgi dabīgā koka dēļiem. WPC materiālu uzglabāšanas un transportēšanas laikā tie var nedaudz saliekties, bet tie ir viegli iztaisnojami pirms uzstādīšanas procesa. WPC terases dēļu ražošanas procesā, virsma ir slīpēta noteiktā virzienā. Ja blakus esošie dēļi ir novietoti ar pretējām slīpēšanas asīm, tie var būt vizuāli atšķirīgi.

Izstrādājumi ražotnē tiek ražoti pēc pasūtījuma garuma + virsmērs līdz 1% no dēļa kopējā garuma. Ja nepieciešami precīzi garumi, to nepieciešams saskaņot  ar pārdevēju pie pasūtīšanas. 

Pirms dēļu uzstādīšanas novietojiet tos blakus vienu otram. Ja kāds no dēļiem ir ievērojami atšķiras no citiem, jāmaina tā virziens uz pretējo. Abas Eco Terrace dēļu puses ir vienādi slīpētas un var izmantot jebkuru no tām.

Eco Terrace WPC dēļus var zāģēt un urbt, izmantojot parastos kokapstrādes instrumentus – rokas zāģi, metāla zāģi, elektrisko zāģi, koka urbi. Vēlams izmantot cieto sakausējumu zāģa asmeņus. Uzstādīšanas laikā lietojiet aizsargbrilles un rūpējieties par darba drošību. Īpaši ievērojiet visus uzstādīšanas norādījumus. Lai iegūtu vienādas spraugas starp terases dēļiem, izmantojiet Eco Terrace piedāvātos WPC fiksācijas elementus. Koka polimēra kompozītmateriālu dēļi saulē sasilst un izplešas un atdziestot saraujas. Ir svarīgi, lai temperatūra dēļu uzstādīšanas procesā mainās ne vairāk par 5°C grādiem, jo pēc temperatūras izlīdzināšanas sākotnēji vienādi dēļu atstarpju platumi var būt ar nelielām atšķirībām.

Pirms terases uzstādīšanas WPC dēļi jāuzglabā uz līdzenas virsmas ēnā vismaz 12 stundas.

 

TERASES UZSTĀDĪŠANA

 1. SAGATAVOŠANAS PROCESS

Pirms uzstādīšanas procesa uzsākšanas pārliecinieties, ka visas nepieciešamās terases ierīkošanas sastāvdaļas ir iepakojumā, ko iegādājāties no sava izplatītāja. Svarīgas lietas, kas jāizdara un jāņem vērā pirms uzstādīšanas procesa sākšanas:

 • Uzmanīgi izpakojiet visus nepieciešamos materiālus no iepakojuma;
 • Pārliecinieties, ka virsma jaunas terases ierīkošanai ir tīra un brīva no nevajadzīgiem materiāliem;
 • Izveidot terases galveno atbalsta konstrukciju ar nelielu slīpumu (1,5° – 2° leņķī), lai atvieglotu ūdens novadīšanu no terases virsmas;
 • Terases galvenā atbalsta konstrukcija jāveido, ņemot vērā, ka zem jaunās terases gaisam ir brīvi jācirkulē;
 • Galvenajai atbalsta konstrukcijai jābūt precīzai un visiem materiāliem (ja netiek izmantoti Eco Terrace atbalsta lāgas) jābūt vislabākajā kvalitātē;
 • Visas terases balstu konstrukcijas kļūdas, neprecizitātes un deformācijas atspoguļosies terases virsmas kvalitātē;
 • Neizmantojiet Eco Terrace terases dēļus galvenās atbalsta konstrukcijas veidošanai terases konstrukcijā!
 • Veidojot terases galveno balstu konstrukciju, lūdzu, ņemiet vērā un ievērojiet visus atbilstošos būvnormatīvus!

 

 1. TERASES ATBALSTU LAGU MONTĀŽA, IZMANTOJOT EKO TERASES LĀGAS.

Atbalsta lāgu izmantošana ir pieļaujama tikai tad, ja tiks uzbūvēta jauna terase uz vienlaidus stingras, līdzenas virsmas, piemēram, betona, plakana jumta utt. Virsmai jābūt līdzenai un ar nelielu slīpumu, lai izvairītos no ūdens uzkrāšanās. Lāgas var novietot tieši uz līdzenas virsmas, ja tās netraucētu ūdens notecei. Ja terases dēļi tiks piestiprināti perpendikulāri atbalsta lāgām, maksimālais attālums starp atbalsta lāgām ir 40 cm. Ja terase tiks pakļauta lielai slodzei (mēbeles, daudz cilvēku), ieteicamais atstatums starp atbalsta lāgām ir 30 cm. Ja terases dēļi tiks fiksēti leņķī (45° leņķī pret atbalsta lāgām), attālumam starp atbalsta lāgām jābūt samazinātam.

Kad dēļi tiek novietoti viens otra galā ir jāizmanto divas atbalsta lāgas. Katram dēlim ir jābalstās uz savas atbalsta lāgas.

Abas atbalsta lāgas jāsaskrūvē kopā ar parastajām koka skrūvēm. Tas ir svarīgi, jo terases dēļi paplašinās un saraujas līdz ar temperatūras izmaiņām. Lāgas (ja iespējams) jāpiestiprina pie virsmas ar dībeļiem vai skrūvēm. Lai tās piestiprinātu, lāgās ir iepriekš jāveic priekšurbums. Ja lāga beidzās pie mājas sienas tad ir jāievēro 5 mm atstarpe starp lāgas galu un mājas sienu.

Ja ierīkojamās terases virsmā nevar urbt (piemēram mīkstie jumti – ruberoīds un tamlīdzīgi) , var novietot lāgas uz virsmas bez stiprināšanas. Šajā gadījumā pagarinot lāgas lāgu gali jānovieto blakus (10 cm kopā) un jāsaskrūvē kopā. Pie šī savienojuma terases dēļi jāpieskrūvē pie abām lāgām.

Montējot Eco Terrace dēļus, attālumu starp dēļiem jāievēro 5 mm. Vienādas atstarpes starp terases dēļiem nodrošina ar Eco Terrace piedāvājumā esošajiem Eco-fix stiprinājumiem. Šāda montāža dod iespēju noņemt dēli pat terases vidū un novietojiet tos atpakaļ bez visas terases izjaukšanas. Lai izņemtu zem terases iekritušās lietas, jums ir jāizskrūvē vismaz 4 dēļi un jānoņem tie vienlaikus.

Kad divi dēļi tiek novietoti ar galiem kopā, atstarpei starp dēļiem jābūt vismaz 5-10 mm, un šis attālums ir atkarīgs no katra dēļa garuma. Karstā laikā dēļa garums var palielināties par aptuveni 1-2 mm uz metru dēļa. Tātad, ja jums ir 4 metrus gari dēļi, jums ir jāatstāj izplešanās sprauga vismaz 6-8 mm.

 

 1. TERASES DĒĻU UZSTĀDĪŠANA.

Eco Terrace piedāvā Eco-fix stiprinājumus terases dēļu piestiprināšanai. Eco-fix stiprinājumu ir paredzēts pieskrūvēt ar nerūsējošā tērauda skrūvi 4x40mm ar (Torx T15) uzgali.

Pirmā un pēdējā dēļa piestiprināšanai tiek izmantoti metāla sākuma/beigu stiprinājumi ko pieskrūvē pie lāgas gala ar 3,5x25mm nerūsējošā tērauda skrūvi ar (Torx T10) uzgali.

Pirmā dēļa uzstādīšana.

Pirmais terases dēlis tiek piestiprināts, izmantojot sākuma/beigu metāla stiprinājumus. Tie tiek pieskrūvēti lāgu galos uz katras lāgas ar nerūsējošā tērauda skrūvi 3 x 25mm.

Pirmo dēli ievieto sākuma/beigu stiprinājumā 45 grādu slīpumā un tikai pēc tam to novieto horizontālā pozīcijā.

Nākamā dēļa piestiprināšanai, izmanto Eco-fix plastmasas stiprinājumus. Eco-fix stiprinājuma klipi jāievieto dēļa rievā tā, lai tie atrastos atbalsta lāgas vidū. Pieskrūvējiet pirmā dēļa stiprinājumus ar nerūsējošā tērauda skrūvi 4×40/4×60, bet nepieskrūvējiet tos līdz galam. Turot nākamo dēli nelielā leņķī, tā rievotajam sānam viegli jāieiet jau piestiprinātajā (ne līdz galam pievilktajā) stiprinājumā. Pārliecinieties, ka dēlis nav piespiests ar stiprinājumu, jo tam ir jābūt nedaudz brīvam. Nākamajam stiprinājumam jābūt ieskrūvētam dēļa pretējā pusē, bet ne pārāk cieši. Pēc tam, pirmā dēļu stiprinājumi jānostiprina normālā fiksācijas pozīcijā un dēlis vairs nedrīkst kustēties.

 

Pēdējā dēļa nostiprināšana.

Starp pēdējo dēli un stacionāriem objektiem (piemēram, mājas sienu) jāatstāj 5 mm atstarpe. Arī šāds attālums ir jāatstāj starp lāgu un stacionārajiem objektiem.

 1. Terases nosedzošā līste

Līste jāpiestiprina ar nerūsējošā tērauda skrūvēm 3 x 25, pieskrūvējot tās pie lāgām vai dēļa, atkarībā no tā kurā pusē būs līste. Lai skrūve būtu mazāk uzkrītoša, iesakām skrūves galvai atvēlēto vietu, nedaudz iegremdēt.

 1. TĪRĪŠANAS IETEIKUMI PĒC UZSTĀDĪŠANAS PROCESA

Pēc veiksmīgas terases ierīkošanas pabeigšanas ir nepieciešama jaunās terases tīrīšana. Lūdzu, ņemiet vērā šādas instrukcijas:

 1. Noslaukiet terases virsmu no lieliem gružiem vai netīrumiem, izmantojot standarta tīrīšanas slotu.
 2. Nomazgājiet terases virsmu ar tīru ūdeni. Pārliecinieties, ka visa terases virsma ir notīrīta no visiem uzstādīšanas gružiem un aksesuāriem.
 3. Izmantojot standarta mazgāšanas slotu vai mīkstu audumu un siltu ziepjūdeni, rūpīgi nomazgājiet visu terases virsmu.
 4. Ļaujiet terases virsmai nožūt un pārbaudiet visu virsmu, vai tajā nav netīrumu vai skrāpējumu, kas varētu parādīties instalēšanas procesa laikā.
 5. Ja nepieciešams, atkārtojiet mazgāšanu ar siltu ziepjūdeni. Lūdzu, izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas nesatur šķīdinātājus.

 

Mēs ceram saņemt Jūsu atsauksmes (pozitīvas vai negatīvas) un Jūsu padomus no Jūsu prakses, kā arī jebkuru noderīgu uzstādīšanas procesa ieteikumu uz e-pastu info@terasei.lv

 

Jūsu viedoklis palīdzēs mums uzlabot ražošanas un uzstādīšanas procesa kvalitāti.