WPC sētas dēļu montāža

Sētas dēļus drīkst novietot gan vertikāli gan horizontāli.
Starp stiprinājuma vietām nedrīkst būt vairāk par 80 cm.
Pārkare pār augšējo vai apakšējo stiprinājumu nedrīkst būt lielāka par 20 cm.
Pirms skrūves ieskrūvēšanas nepieciešams veikt priekšurbumu.
WPC sētas dēli vislabāk zāģēt ar ripzāģi.

* WPC – (wood plastic composite – koksnes polimēra kompozītmateriāls)