WPC terases dēļu montāža

 

Koksnes polimēra kompozītmateriālu

 WPC (Wood Plastic Composite) produkcijas

glabāšanas un montāžas instrukcija.

  1. SAGATAVOŠANĀS DARBI

Pirms montāžas darbu uzsākšanas, pārliecinieties, vai visas terases izbūvei nepieciešamās sastāvdaļas atrodas iepakojumā.

Pirms uzsākat montāžas darbus būtu nepieciešams izdarīt un ievērot:

  • Uzmanīgi atbrīvojiet visus nepieciešamos materiālus no iepakojuma;
  • Pārliecinieties, ka terasei paredzētā montāžas vieta ir tīra un atbrīvota no nevajadzīgiem materiāliem;
  • Veidot nesošo konstrukciju ar nelielu slīpumu (1,5o-2o leņķī), lai veicinātu ūdens aizplūšanu no terases virsmas;
  • Veidot nesošo konstrukciju tā, lai terases apakšējā daļā varētu brīvi cirkulēt gaiss;
  • Nesošās konstrukcijas virsmai jābūt precīzai un izmantojamiem materiāliem (ja netiek izmantotas koksnes polimēra kompozītmateriāla balsta lāgas) jābūt kvalitatīviem;
  • Visi nesošās konstrukcijas defekti, neprecizitātes un deformācijas atspoguļosies terases virmas kvalitātē;
  • Neizmantot WPC terases grīdai paredzētos dēļus, nesošās konstrukcijas izbūvē!
  • Izbūvējot terases nesošo konstrukciju, ievērojiet attiecīgos būvnormatīvus!

2. TERASES BALSTA LĀGU MONTĀŽA, IZMANTOJOT WPC ATBALSTA LĀGAS

Izmantot  WPC balsta  lāgas  pieļaujams  tikai  tad, ja  terase  tiek  būvēta  uz  vienlaidus  līdzenas  un  cietas pamatnes, piemēram, uz betona, plakanā jumta, u.c. Virsmai jābūt līdzenai un ar nelielu slīpumu, lai uz tās neuzkrātos ūdens. Lāgas izvieto tieši uz virsmas tā, lai tās netraucē ūdens aizplūšanu. Ja dēļi tiks piestiprināti perpendikulāri balsta lāgām, maksimālais pieļaujamais attālums starp balsta lāgam ir 40 cm. Ja terase tiks pakļauta lielai slodzei (mēbeles, daudz cilvēku) ieteicamā atstarpe starp balsta lāgām ir 30 cm. Ja dēļi tiks piestiprināti slīpi (piemēram 45o leņķī pret balsta lāgam), attālums starp lāgām jāsamazina.

Attālums starp lāgām 40 cm

Katra dēļa galam ir jābalstās uz savas balsta lāgas.

Zem dēļu galu savienojuma novieto divas, kopā saskrūvētas, lāgas. Lāgas piestiprina pie pamatnes ar dībeļiem un skrūvēm. Pirms pieskrūvēšanas lāgas caururbj. Ja lāgu novieto vienu otrai galā, starp to galiem atstāj 5 mm spraugu. Tādu pašu spraugu atstāj starp lāgas galu un nekustīgu objektu, piemēram, mājas sienu. Ja nedrīkst tikt skarta pamatnes hidroizolācija, lāgas pie  pamatnes var arī nestiprināt. Šajā gadījumā lāgu galus novieto blakus vienu otrai, tā lai tās būtu kopā vismaz 10 cm, un saskrūvē